• : 0212 727 10 42
Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Silivri Rehber Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, \"www.silivrialtinrehber.com\" web sitesi üzerinden firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak yada ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. silivrialtinrehber.com\'u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde silivrialtinrehber.com’u kullanmaktan vazgeçiniz.

1.Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Kullanıcı : Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir. Üye kullanıcı: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapan forum ve talep ilanı veren sadece site kullanıcılarının okuyup inceleyebileceği bilgiler ekleyen site ziyaretçileridir.

Hizmet: silivrialtinrehber.com sitesinin kullanıcı ve \"Üye kullanıcı\"lara faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümü. Form sayfası: Hizmet almak isteyen \"Üye kullanıcılar\"ın bilgilerini \"silivrialtinrehber.com\"a gönderdikleri / ekledikleri sayfalardır.

2. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik \"Web site\"nin ilgili bölümünden \"Üye kullanıcı\" olmak isteyen kişi tarafından \"Web site\"ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve silivrifirmabul com\" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan \"Üye kullanıcı\" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) \"Hizmet\"lerden faydalanmak isteyen \"Kullanıcılar\" form sayfasını doldurmak ve göndermek ile \"Web sitesi\"nde ilan yayınlama talebinde bulunmuş olurlar ve \"Üye kullanıcı\" olurlar. Gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan \"Üye kullanıcılar\" sorumludur. silivrifirmabul com\" doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın \"Web sitesi\"nden den kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir.

c) Her bir \"Üye Kullanıcı\" kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, \" silivrialtinrehber.com\"un diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.

d) \"Web site\"ye üye olabilmek için reşit olmak ve \" silivrialtinrehber.com\" tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi \" silivrialtinrehber.com\" tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. Reşit olmayanlar kullanıcıların site içerisindeki tüm faaliyetlerinden silivrirehber.com sorumlu değildir.

e) \"Üye kullanıcılar\"; \"Web sitesi\" üzerindeki \"Form sayfa\"larında oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların,mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi ,yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası, vb. tüm T.C. kanunları ve yönetmeliklerine) ,pornografi veya çıplaklık içermemesi ,hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve ,site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar .

f) Taleplerde ve ilanlarında bilgi ekleyen kullanıcı \"Üye kulanıcı\" olur ve \"Üye kullanıcılar\" ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur.\" silivrialtinrehber.com\", \"Üye kullanıcılar\"ın eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri \"silivrifirmabul.com\" , \"Web site\"de yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir. h) \"Üye kullanıcı\"lar; \" silivrialtinrehber.com\"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

i) \" silivrialtinrehber.com \" iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için \"Hizmet\"lerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.

3.\"Web Site\"nin Kullanım Şartları

a) \"Web sitesi,\" \"Kullanıcı\" ve \"Üye kullanıcılar\" arasında ürünler, hizmetler,ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım yapıldığı sanal buluşma ortamıdır,\" silivrialtinrehber.com.com\"un başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. \"silivrialtinrehber.com\" \"Web Sitede\"; \"Kullanıcı\" ve \"Üye kullanıcılar\"a ürün, hizmet ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır.\" silivrialtinrehber.com \"un işlettiği \"Web sitesi\" üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) \"Kullanıcı\"lar ve \"Üye kullanıcılar\" hizmet kullanım şartları ve \"Web site\"nin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) \"Web sitesi\"nde sunulan \"Hizmet\"ler, \"Kullanıcı\" ve \"Üye kullanıcılar\" tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. Kullanıcılar ve \"Üye kullanıcılar\" site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. \"Kullanıcı\" ve \"Üye kullanıcılar\", \" silivrialtinrehber.com\" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki silivrialtinrehber.com\" ;\"Web sitesi\" içerisinde yayınlanmakta olan metinleri, resimleri, metinleri, ikonları, veritabanları, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul eder. \" silivrialtinrehber.com\" ;\"Kullanıcılar\" ve \"Üye kullanıcılar\"ın, \"Web site\"sinde yayınlanan iletişim formlarından birbirlerine gönderdikleri mesajların içeriğinden,verilen puanlardan sorumlu değildir. ve \"Kullanıcı\"lar ve \"Üye kullanıcılar\"ın işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı \" silivrialtinrehber.com\" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

d) \"Üye kullanıcılar\" ;\" silivrialtinrehber.com\" tarafından işletilen \"Web sitesi\"nde ilan yayınlayabilmeleri için verilen bilgileri üçüncü şahıslara bildirmek sonucu,\" silivrialtinrehber.com\"un ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan doğan hukuki ceza ve yükümlülüklerden sorumludur.

3.Diğer Hükümler

3.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) \"Web sitesi\"nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları \"silivrifirmabul\"tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde \" silivrialtinrehber.com\" zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b)\" www.silivrialtinrehber.com\" (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (silivrialtinrehber.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) \"silivrialtinrehber.com\"a ait ve/veya \"silivrialtinrehber.com\" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.\"Kullanıcılar\"; \"silivrialtinrehber.com\" hizmetlerini, \"silivrialtinrehber.com\" bilgilerini ve \"silivrialtinrehber.com\"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının \"isilivrialtinrehber.com\"un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı \"silivrialtinrehber.com\"dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.Kullanıcılar \"silivrialtinrehber.com\" un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c) \"silivrialrinrehber.com\"un; \" silivrialtinrehber.com hizmetleri, \" silivrialtinrehber.com \" bilgileri, \" silivrialtinrehber.com \" telif haklarına tabi çalışmaları, \" silivrialtinrehber.com \" ticari markaları, \" silivrialtinrehber.com \" ticari görünümü veya \" www.silivrialtinrehber.com web sitesi\" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how\'a yönelik tüm hakları saklıdır.

3.2.Gizlilik Politikası

\"silivrialtinrehber.com\", \"Websitesi\"nde \" Üye kullanıcı \"lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. \"silivrialtinrehber.com\" \" Kullanıcı\"lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 3.p maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

4.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.